Mumcuoğlu, İpek, Hatice Çağlar, Deniz Erdem, Adalet Aypak, Pınar Gün, Şenol Kurşun, Esra Yakışık Çakır, Sibel Aydoğan, Fisun Kırca, and Bedia Dinç. 2022. “Secondary Bacterial Infections of the Respiratory Tract in COVID-19 Patients”. The Journal of Infection in Developing Countries 16 (07):1131-37. https://doi.org/10.3855/jidc.16724.