Liu, Xiangyan, Tian Shen, Zhuoyi Wang, Li Zhuang, Wei Zhang, Jun Yu, Jian Wu, and Shusen Zheng. “Hepatitis E Virus Infection Results in Acute Graft Failure After Liver Transplantation: A Case Report”. The Journal of Infection in Developing Countries 8, no. 02 (February 13, 2014): 245-248. Accessed October 4, 2022. https://www.jidc.org/index.php/journal/article/view/24518638.