Wang, Yiying, Lugang Yu, Hui Zhou, Zhiwei Zhou, Huijuan Zhu, Yinghui Li, Zhi Zheng, Xinxin Li, and Chen Dong. “Serologic and Molecular Characteristics of Hepatitis B Virus Infection in Vaccinated Schizophrenia Patients in China”. The Journal of Infection in Developing Countries 10, no. 04 (April 28, 2016): 427-431. Accessed August 14, 2022. https://www.jidc.org/index.php/journal/article/view/27131009.